Domowy Kościół

dkkkkkkkkkkkkkkkDomowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich. Założycielem Ruchu jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki.

W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chcemy pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej. Jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej. Krąg tworzy 4-7 małżeństw. Za każdy krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Para ta jest odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych, które odbywają się raz w miesiącu. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, doradcy i opiekuna duchowego. Rodziny Domowego Kościoła dla budowania jedności starają się uczestniczyć w dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Do istoty formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół. Rekolekcje takie trwają piętnaście dni (tzw. oaza rodzin). Członkowie kręgu starają się uczestniczyć również w rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw wraz z dziećmi

 

Spotkania Kręgu Domowego Kościoła w naszej Misji zazwyczaj odbywają się  w I kręgu w II niedzielę miesiąca, w II kręgu w IV niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z księżmi w celu uzyskania szczegółów.