Spowiedź

SPOWIADAMY przede wszystkim w Karlsruhe W TERMINACH PODANYCH NA STRONIE REZERWACJE. 

NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ na wybrany przez siebie termin – za pomocą rezerwacji internetowej, ewentualnie telefonicznie, w przeznaczonych na to godzinach.

Zachęcamy, by korzystać głównie z tej możliwości.

W kościołach poza Karlsruhe,  bardzo ograniczona możliwość spowiedzi,na około. 30 minut przed Mszą św. (w zależności również od przygotowań, sprawdzania listy, itp.)

Kierując się przykazaniem miłości bliźniego, dajmy skorzystać z tej możliwości najpierw Osobom starszym, czy z problemami w poruszaniu się, które nie mają możliwości przyjazdu do Misji.

Do spowiedzi należy założyć maskę ochronną.

Wykorzystajmy tę sytuację duchowo, pamiętając, że spowiedź, to nie „prysznic duchowy”, by za parę dni/tygodni z lekkim sercem grzeszyć dalej, ale Sakrament nawrócenia, a więc mocnej woli zmiany swego postępowania. Niech obecna trudna sytuacja pomoże nam docenić i poważnie przeżywać sakramenty, sprawowane w normalnych warunkach, a dłuższy czas oczekiwania, pomoże nam się do spowiedzi świętej solidniej przygotować.

Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga. To sakrament, w którym doświadczamy i odkrywamy Boże Miłosierdzie.


Terminy obecnie nieaktualne!

Możliwość skorzystania z tego sakramentu, zazwyczaj, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.30 – 18.25 w kościele św. Elżbiety w Karlsruhe.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.30 – 18.10 w Bernharduskirche w Rastatt.

Zachęcamy do spowiadania się w dni powszednie, ponieważ niedziela powinna mieć charakter świąteczny, a nie pokutny. Poza tym, w dzień powszedni ksiądz dysponuje zazwyczaj większą ilością czasu, który może poświecić Penitentom.

W razie potrzeby można również ustalić indywidualnie (telefon, mail, osobiście) termin spowiedzi z księdzem.

Dodatkowe terminy spowiedzi z okazji świąt podane będą w »ogłoszeniach duszpasterskich«, na stronie internetowej i w liście parafialnym. Pamiętajmy zwłaszcza w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, kiedy więcej osób przystępuje do spowiedzi, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo takiej możliwości może nie być w ostatnich dniach tuż przed samymi świętami z racji na inne przygotowania i zorganizujmy się tak, by skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych miejscach i terminach, a najpóźniej w czasie rekolekcji, kiedy będą dodatkowo zaproszeni księża. Zapewni to nam spokój sumienia i pozwoli w godny sposób przeżyć sakrament Miłosierdzia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:sakrament pokuty

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim