Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

INFORMACJE DLA RODZICÓW CHCĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO:

Terminy chrztu św. w naszej Misji są stałe, zawsze 2 i 4 niedziela każdego miesiąca po Mszy, co też proszę uwzględnić przy zgłoszeniu dziecka do chrztu. Wyjątek od tej zasady stanowi Niedziela Wielkanocna i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Rodzice dziecka (przynajmniej jedno z nich) musi należeć do Kościoła katolickiego.
Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

1. zgłosić się do biura parafialnego, żeby zameldować dziecko do chrztu,
2. posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke),
3. znać dokładne dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, datę urodzenia).

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza – chyba, że są naszymi Parafianami), że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.
* mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
* mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.

Przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka (dostępne również w biurze parafialnym).

Prosimy, również dla własnego komfortu, by zgłoszenie chrztu dokonywane było na około miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.

Formularz zameldowania do chrztu jest do pobrania na stronie internetowej misji.