Polska Misja Katolicka

„Wy wszyscy, bez względu na okoliczności i czas przybycia, tu piszecie waszą historię, tu prowadzicie dialog z Bogiem, z człowiekiem, ze światem. Pragniecie być pełnowartościowymi obywatelami i przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju kraju, w którym żyjecie. Pragniecie zapewnić jak najlepszą przyszłość waszym dzieciom i wnukom. Tu każdy z was wyciska i pozostawia niepowtarzalny ślad swego istnienia, swego życia, swojej wiary, swojej decyzji. Musi więc chronić, odczytywać i rozwijać to, co jest w nim, wewnątrz, to, co wypisane w jego sercu; musi pamiętać o glebie, o dziedzictwie, z którego wyrasta, które go kształtowało i stanowi integralną część jego psychiki, jego osobowości”.

                                                                                                                               Jan Paweł II, Moguncja 16.11.1980

 

Szanowni Państwo

 

Słowa wypowiedziane przed laty przez Jana Pawła II do polonii niemieckiej, chciałbym, aby stały się drogowskazem dla naszej wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe, Rastatt, Pforzheim i Baden–Baden.

Polska Misja Katolicka w Karlsruhe, już od ponad 25 lat, tworzy własną historię, wyciska i pozostawia po sobie niepowtarzalny ślad swojego istnienia, swojego życia, swojej wiary, swoich wyborów i decyzji. To dla nas wszystkich dar, ale i zobowiązanie.

Żyjemy i pracujemy w kraju, który stał się naszym drugim domem, i którego chcemy być pełnoprawnymi obywatelami. Nie oznacza to jednak, że musimy zatracać naszą tożsamość narodową, dziedzictwo, kulturę, język, wiarę i miłość do Ojczyzny. To właśnie Polska Misja Katolicka daje każdemu z nas możliwość zachowania tego wszystkiego. Ponadto bardzo wyraźnie doświadczamy tutaj tajemnicy powszechności Kościoła Katolickiego, którego jesteśmy częścią od chwili Chrztu świętego.

Gorąco pragnę, jako proboszcz, aby każdy z nas czuł się w tej wspólnocie wiary jak u siebie, i znalazł dla siebie przestrzeń, w której będzie potrafił spotkać się z Bogiem i drugim człowiekiem. To, jak wygląda nasza Misja i jaki będzie jej kształt w przyszłości, zależy od nas wszystkich, którzy dziś tu jesteśmy.

Niech więc nasza Misja będzie dla nas wszystkich miejscem, za które czujemy się odpowiedzialni razem, o które wspólnie się troszczymy, które jest dla nas częścią naszego życia i przyszłych pokoleń.

Wasz Proboszcz Marcin.