Katecheza Rodzinna w Pforzheim

Katecheza Rodzinna w Pforzheim odbywa się zazwyczaj w niedziele, po Mszy św. o 9:00