Bierzmowanie

Bierzmowanie – to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako wielki dar i przeogromne zadanie. Bo to nie tylko umocnienie wiary, ale przede wszystkim uzdolnienie do świadczenia o niej oraz do jej obrony. Odnawia przyjęty chrzest i jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:
Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra.
– jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii.
– jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić.

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Wybór świadka bierzmowania

(według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół)
– świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
– musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
– musi być osobą już bierzmowaną.

Kolejne Bierzmowanie (na ile Pan Bóg i warunki związane z epidemią pozwolą), planowane byłoby na 2021 rok. Zgłoszenia od zaraz, do terminu pierwszych zajęć (ok. 10.9.2020).

Prosimy o kontakt z Kancelarią w godzinach jej pracy.